Fruškogorska vina

U davno doba kada je ljudi bilo malo, a zemlje mnogo samo su se na izuzetno povoljnim mestima podizala stalna staništa, kasnije naselja iz kojih su narastali gradovi. Istorija ljudskog stanovanja na području današnje Sremske Mitrovice pruža se do 5000 godina pre nove ere.

Položaj između Save i Fruške gore obezbeđivao je odlične uslove za lov, ribolov, stočarstvo i poljoprivredu tako da je ljudska zajednica na ovom prostoru brzo rasla i razvijala se.

Rimska Imperija se na ovom području pojavljuje u I veku nove ere i tu zatiče već veliki i razvijen grad Sirmium. Period rimske vlasti se proteže od sredine prvog veka do sredine petog veka nove ere. Ovo je bio period velikih promena, ratova, reformi, prevrata ali i velikih dostignuća. Nestanak Zapadnog Rimskog Carstva sa istorijske scene se preklapa sa padom Sirmiuma u ruke Huna. Sirmium posebno, ali i cela Provincija Ilirikum, imali su značajnu ulogu u ovom turbulentnom istorijskom periodu. Sirmium je dao deset imperatora rimskom carstvu, a ostatak Ilirikuma skoro još toliko. Veoma je važno istaći da većina ovih imperatora nije vodila svoje poreklo iz Rima već sa ovih prostora i da su visoka zvanja sticali zahvaljujući svojim sposobnostima i uspesima.

Period vladavine Rimske Imperije doneo je u naše krajeve vinogradarstvo i umetnost pravljenja vina. Područje Fruške gore, između dve velike reke, bilo je idealno mesto da se zasade prvi vinogradi. Vino je bilo pogonska snaga cele Rimske Imperije. Bez vina veslači na galijama nisu veslali, bez vina se legije nisu kretale, bez vina nije bilo ni razgovora ni pregovora ni planova. Zbog velike strateške važnosti vina postojao je moratorij na uzgoj i proizvodnju van Apeninskog poluostrva. Rimski imperator Probus Markus Aurelius Augustus, rođen u Sirmiumu i proglašen za imperatora 276. godine, odlučio je da Imperiju ne vodi iz Rima nego baš iz Sirmiuma. Verovatno ljubitelj vina, ukinuo je moratorij na uzgoj vinove loze i zasadio prve vinograde na obroncima Fruške gore. Od tada pa do danas vinova loza nije napuštala Frušku goru, a mi se i danas naslađujemo tim rajskim pićem.

Živeli!