Organski sertifikat

Imperator vina su prva i jedina organski sertifikovana vina u R.Srbiji.

organski-sertifikat

Proces organske sertifikacije trajao je tri godine, te smo za berbu 2015. prvi put dobili zvaničan organski sertiifikat od strane sertifikacione kuće Ekocert iz Francuske.

Sertifikacija je rađena po regulativama R.Srbije i EU. Na etiketama naših vina stoji jasna oznaka da se radi o organskim vinima u formi zelenog listića koji je univerzalan znak prepoznavanja organskih proizvoda na nivou celog sveta kao i oznaka RS-BIO- 154 koja upućuje da se radi o organskom vinu iz R.Srbije.

Organsko vinogradarstvo i vinarstvo bazirano je na organskim prinicipima gajenja grožđa i proizvodnje vina, ali za nas, pored toga, predstavlja pre svega stanje svesti pa onda svu ostalu primenu različitih mera na sam vinograd i proizvodnju vina.

Organski principi bazirani su pre svega na povratku prirodi i zemlji sa idejom prirodnog gajenja grožđa i proizvodnje vina. Vinogradarenje po organskom principu podrazumeva apsloutno odsustvo bilo kakvih pesticida i herbicida i upotreba istih nije dozvoljena ni pod kojim uslovima, čak i kada se suočavate sa mogućnošću da izgubite celu berbu.

Verujući da je u životu kao i u prirodi sve stvar dobre energije našu organsku proizvdnu grožđa i vina oslanjamo i na biodinamički koncept koji našim vinima daje poseban pečat.

Brižljivo vodeći računa o svakom koraku tokom proizvodnje grožđa, transporta istog do vinarije, proizvodnje i nege samog vina, organski sertifikat potvrđujemo i za berbu 2016.

Radi apsolutne kontrole i sigurnosti, sertifikacija se iznova radi svake godine i trenutno smo u procesu apliciranja za godinu 2017.